Translate

Žiežmariams 660 metų

Laisvės statula

Žiežmariečių šokių kolektyvas

Žiežmarių Himno pristatymas

Pasveikinimas ...

Šokėja ...